Forum Ochrony Zdrowia we Wrocławiu za Nami!

Duży sukces i blisko 80 managerów spotkało się we Wrocławiu w Hotelu Campanile Stare miasto i wymieniło doświadczeniami w obszarze zmian jakie czekają sektor Ochrony Zdrowia. Wykład rozpoczął mec. Marcin Rostocki, który poruszył wszystkie zmiany jakie planuje Ministerstwo Zdrowia na rok 2019.Główne tematy tego wykładu to m. in.:

  • E-recepty
  • przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • e-skierowania
  • ustawa o jakości w Ochronie Zdrowia
  • Narodowy Plan Chorób Rzadkich
  • Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej
  • Stworzenie agencji badań medycznych
  • Pilotaż kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

 Wykład zakończył się dużymi brawami ze względu na wysoką merytorykę. Kolejny temat poprowadził prezes i założyciel oraz pomysłodawca grupy IBF, Paweł Rudnicki na temat dofinansowań na szkolenia dla personelu. Wykład ze względu na wysoki poziom dofinansowań w województwie dolnośląskim zakończył się wieloma pytaniami oraz spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Równie ciekawym wykładem był temat, dotyczący budowania relacji na linii lekarz- pacjent, poprowadzony przez P. Dominika Kiedę z firmy LekSeek Polska, dostawcy darmowego oprogramowania dla gabinetów.

Kolejny temat wzbudził zainteresowanie oraz wyjątkowo humorystyczno – merytoryczne wystąpienie P. Damiana Czyczyo, który pokazał przykłady realizacji bloków operacyjnych na świecie oraz przedstawił firmę Inmed Karczewscy.

Po przerwie kawowej Prezes drEryk opowiedział o nowościach w obszarze telemedycyny – jak wiadomo temat niezwykle ciekawy i przyszłościowy, co wzbudziło zainteresowanie uczestników konferencji.

Drugim prelegentem przed przerwą kawową był prezes Georg Jankowski, wieloletni ekspert z zakresu certyfikacji w Polsce i Niemczech, poruszając często pomijany temat w Ochronie Zdrowia Zarządzania ryzykiem.

Po kolejnej przerwie nie zabrakło tematu RODO – każdemu co prawda świetnie znanemu, natomiast ze względu na pierwsze plany kontroli prelegenci z kancelarii Sz. P. Sławomira Walidudy wyjaśnili wszystkie kluczowe aspekty.

Bardzo duże poruszenie wywołał temat szczepień w Polsce. W ramach prowadzonych głównych punktów:

  • Finansowanie szczepień w Polsce – co Nas czeka w przyszłości
  • Efekty programu szczepień w Polsce

Wywołała się duża dyskusja na temat tzw. „antyszczepionkowców”. Wykład poprowadził mec. Marcin Rostocki.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i zapraszamy na kolejne 8 edycji w tym roku w różnych miastach!

Zapraszamy do galerii zdjęć, ślędź też nasze relacje na portalu FACEBOOK


 {gallery}medwroclaw{/gallery}