UDZIAŁ W INNOVA MED MANAGEMENT - EDYCJA KATOWICE ZAPOWIEDZIELI

 • Anna Banaszewska - prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw.Gospodarka i Zdrowie, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali.  Autorka licznych wykładów i publikacji w zakresie prawa w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
 • Dr Leszek Borkowski - Specjalista II° analizy leku, prezes zarządu fundacji „Razem w Chorobie”, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Współautor  sukcesu procesu harmonizacji leków w Polsce, konsultant amerykańskich funduszy inwestycyjnych, doradca ds. rynku leków Europy Środkowej przy Agencji Rządu Francuskiego, dyrektor generalny polskich oddziałów międzynarodowych przedsiębiorstw.
 • Ryszard Olszanowski - Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska od listopada 2013 r.
 • Barbara Persona - Specjalista w zakresie Coachingu i szkoleń
 • Piotr Glen - Administrator bezpieczeństwa informacji, Trener, Prelegent, Wykładowca, Audytor. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Aleksandra Pietrzak - Adwokat, Partner Kancelarii Adwokackiej APDK
 • Dominika Kołodziejska - Koza - Adwokat, Partner Kancelarii Adwokackiej APDK
 • Dariusz Hejmej - Dyrektor odpowiedzialny za rozwój certyfikacji Regionu Południowego Polski w PRS Certyfikacja. Od 18 lat  jako auditor wiodący bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości w zakresie projektowania bardziej efektywnych działań organizacyjnych, proceduralnych i instytucjonalnych.Ceniony prelegent, wykładowca i trener podczas wielu ogólnopolskich konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań dedykowanych modelowaniu procesów biznesowych i wdrażaniu systemów zarządzania jakością.  Autor i współautor wielu publikacji dotyczących systemów zarządzania.
 • Maria Polakowska - auditor wiodący PRS Certyfikacja. Od 35 lat związana zawodowo z branżą medyczną. Od lat 17 bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości w służbie zdrowia.  Ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa medycznego, zarządzania placówką medyczną, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, pozyskiwania funduszy unijnych, planowania i opracowywania strategii organizacji medycznych
 • Piotr Nowak - Prezes Zarządu - MedycznIT. Specjalista w zakresie Funduszy Unijnych oraz pozyskiwania dotacji UE
 • Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego, Alstor
 • Magdalena RutkowskaUkończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Zarządzania w Służbie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz uzyskała certyfikat Black Belta w systemie zarządzania jakością Lean Six Sigma. Od początku związana z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywała doświadczenie menedżerskie zarządzając kolejnymi szczeblami struktur działu marketingu i sprzedaży. W 2007 r. zdobywczyni Silver Awards European National Brand Manager w międzynarodowym konkursie niezależnej organizacji Pharmatimes.
 • Patrycja Prawdzic - Łaszcz - Partner w Kancelarii Gach, Hulist, Mizińska, Wawer.
 • Robert Beksiński - Expert w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych. Senior Key Account Manager, Ericpol
 • Maciej Jurczyk - Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24 sp. z o.o. Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor ISO 27001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22301.