Udział w targach Innova Med Zapowiedzieli:

 • Georg Jankowski - Były Prezes Dekra Certification. Obecnie Auditor niezależny. Związany działalnością z niemieckimi kasami chorych. Nagrodzony jako człowiek Jakości Roku.
 • Dr. h.c. Jovan H. Didier - Doctor of Philosophy, Doctor honoris causa Doctor h.c. der Gorgasali Universität Tbilisi (GEO), Professor of Higher Education, Higher Education Management and Quality Assurance, European New University, Kerkrade (NL)Professur und Lehrstuhl für international Studien und Forschung an der Europa Hochschule EurAka CH, Private Hochschule für integrale Medizin, Technik und Ökonomie, Lugano Tessin (CH)

 • Arnis Krasovskis - ITB Networker of Medrefund LTD. Arnis Krasovskis. Director Business Unit Manager Tourism Organizations / Associations.

 • prof. nadzw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Posiada wieloletnie amerykańskie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu ciężko chorych i skomplikowanych pacjentów.  Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington. Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. W 2003 uzyskał stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine.   
 • Prof. Dr Hab Helena Dodziuk - Fizykochemik, Autor Ponad 100 publikacji naukowych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których wygłosiła szereg wykładów plenarnych. Staże naukowe m. in. w INEOS w Moskwie, Rosja, Politechnice w Zürichu, Szwajcaria, w University of Georgia i w Indiana University - Perdue University, USA.
 • Anna Banaszewska - prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw.Gospodarka i Zdrowie, dyrektor zarządzający Polskiej Federacji Szpitali.  Autorka licznych wykładów i publikacji w zakresie prawa w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
 • Dr Leszek Borkowski - Specjalista II° analizy leku, prezes zarządu fundacji „Razem w Chorobie”, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Współautor  sukcesu procesu harmonizacji leków w Polsce, konsultant amerykańskich funduszy inwestycyjnych, doradca ds. rynku leków Europy Środkowej przy Agencji Rządu Francuskiego, dyrektor generalny polskich oddziałów międzynarodowych przedsiębiorstw.
 • Robert Mołdach - Ekspert Pracodawców RP, dyrektor zarządzający Pracodawców Medycyny Prywatnej, współautor i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego oraz doradzą gospodarczym w założonej przez siebie firmie eFabrica.
 • Radosław Moks - Prezes MedFinance S. A.
 • Dr n.med. Patrycja Wizińska-Socha - Jest współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu firmy telemedycznej Nestmedic, którą stworzyła i która wprowadza na rynek Pregnabit, czyli pierwsze na świecie kompleksowe rozwiązanie telemedyczne do monitoringu dobrostanu płodu. Z wykształcenia jest biotechnologiem farmaceutycznym, absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Z potrzeby serca doktoryzowała się na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 
 • Ryszard Olszanowski - Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska od listopada 2013 r.
 • Barbara Persona - Specjalista w zakresie Coachingu i szkoleń
 • Jerzy Gryglewicz - Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej Centrali NFZ.
 • Piotr Glen - Administrator bezpieczeństwa informacji, Trener, Prelegent, Wykładowca, Audytor. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Małgorzata Zaława - Dąbrowska - Dyrektor SPZZLO Warszawa - Żoliborz
 • Renata Jażdż Zaleska - Prezes, Centrum Medyczne Polanica Zdrój
 • Aleksandra Pietrzak - Adwokat, Partner Kancelarii Adwokackiej APDK
 • Dominika Kołodziejska - Koza - Adwokat, Partner Kancelarii Adwokackiej APDK
 • Paweł Piecuch - Ekspert rynku ochrony zdrowia, publicysta, prelegent ogólnopolskich konferencji i warsztatów poświęconych zarządzaniu w ochronie zdrowia. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji placówek medycznych, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi a także szeroko rozumianym zarządzaniem strategicznym. 
 • Dariusz Hejmej - Dyrektor odpowiedzialny za rozwój certyfikacji Regionu Południowego Polski w PRS Certyfikacja. Od 18 lat  jako auditor wiodący bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości w zakresie projektowania bardziej efektywnych działań organizacyjnych, proceduralnych i instytucjonalnych.Ceniony prelegent, wykładowca i trener podczas wielu ogólnopolskich konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań dedykowanych modelowaniu procesów biznesowych i wdrażaniu systemów zarządzania jakością.  Autor i współautor wielu publikacji dotyczących systemów zarządzania.

 • Maria Polakowska - auditor wiodący PRS Certyfikacja. Od 35 lat związana zawodowo z branżą medyczną. Od lat 17 bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości w służbie zdrowia.  Ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa medycznego, zarządzania placówką medyczną, współpracy i funkcjonowania podmiotów leczniczych w ramach systemu NFZ, pozyskiwania funduszy unijnych, planowania i opracowywania strategii organizacji medycznych

 • Paulina Prencel - Redaktor Naczelna "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego"
 • Janusz Atłachowicz - Poprzednio - Prezes Zarządu Supra Holding. Obecnie Związany z siecią Szpitali EMC S.A.
 • Piotr Nowak - Prezes Zarządu - MedycznIT. Specjalista w zakresie Funduszy Unijnych oraz pozyskiwania dotacji UE
 • Magdalena RutkowskaUkończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Zarządzania w Służbie Zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz uzyskała certyfikat Black Belta w systemie zarządzania jakością Lean Six Sigma. Od początku związana z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywała doświadczenie menedżerskie zarządzając kolejnymi szczeblami struktur działu marketingu i sprzedaży. W 2007 r. zdobywczyni Silver Awards European National Brand Manager w międzynarodowym konkursie niezależnej organizacji Pharmatimes.
 • Patrycja Prawdzic - Łaszcz - Partner w Kancelarii Gach, Hulist, Mizińska, Wawer.
 • Jarosław M. Dobrzyński - Prezes Medipment.pl
 • Piotr Guzowski - Specjalista ds. Doboru sprzętu medyczego, Medipment.pl
 • Robert Beksiński - Expert w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych. Senior Key Account Manager, Ericpol
 • Dr Mariusz Kondrat - doktor nauk prawnych, europejski rzecznik patentowy i adwokat. Od 2006 r. zarządza Kancelarią Kondrat i Partnerzy. Wcześniej pracownik departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW.
 • Ewa Borek - Prezes fundacji MY Pacjenci. Fundacja wspiera organizacje pacjenckie w skutecznej partycypacji w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. 
 • Izabela Barton Smoczyńska - Psychotraumatolog, psycholog, koordynator programów z zakresu health management
 • Rafal Kuzlik - dr nauk medycznych. Specjalista położnictwa i ginekologii. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 1997 – 2011 zajmował stanowisko starszego asystenta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

 

Zaproszenie do wystąpienia merytorycznego otrzymali również:

 • Anna Kister - Dyrektor, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia