Cena Udziału w szkoleniu:

499 zł netto 
Specjalna cena

Rabaty Grupowe:

2 osoby - 5% rabatu
2-3 osoby - 10% rabatu
4 osoby - 15% rabatu
5 i więcej osób - 20% rabatu