Moduł I

Rynek turystyki medycznej na świecie i w Polsce. Najlepsze przykłady promocji w turystyce medycznej. Doświadczenia polskich i zagranicznych placówek w turystyce medycznej.

- strategie i metody pozyskiwania pacjentów, najczęstsze procedury,
- przygotowanie oferty i wycena
- przygotowanie placówki medycznej i praktyczne aspekty obsługi
- współpraca pośrednik - placówka medyczna  (praktyczne aspekty, wysokość prowizji, odpowiedzialności)

 • Umowa pośrednik - placówka
 • Umowa pacjent – placówka
 • Współpraca z innymi pośrednikami

Moduł II

Przykłady najlepszych praktyk z zastosowania narzędzi e-marketingowych na rynku turystyki medycznej. Przykład kliniki in vitro w USA, przykład kliniki kardiologicznej w Polsce.

 • budowa strategii
 • wykorzystanie narzedzi : social media, google etc.
 • przyklady budowania słow kluczowych, planowanie kampanii
 • przyklady geotargeting
 • analiza google advert
 • przyklady konwersji

Moduł III

Warsztaty: Budowanie praktycznego procesu obslugi pacjenta zagranicznego

 • audyt przygotowania placowki
 • „Czy moja placówka przygotowana jest na przyjęcie pacjenta zagranicznego“
 • przygotowanie procedury wewnetrznej w placówce (template)
 • ankieta satysfakcji obslugi pacjenta (miedzynarodowe standardy, najlepsze praktyki )
 • certyfikacja przez MTA (Medical Tourism Association) – praktyczne aspekty miedzynarodowej certyfikacji obsługi pośredników medycznych

W szkoleniu powinni uczestniczyć:

 • Zarządzający placówką medyczną
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży usług medycznych
 • Personel działów obsługi pacjenta
 • Lekarze
 • Pielęgniarki
 • Personel pomocniczy
 • Pracownicy firm pośredniczących