Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie! - Ochrona danych osobowych medycznych w placówce medycznej - "Z Ochroną Danych Osobowych za Pan Brat"

O szkoleniu:

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej staje się coraz większym wyzwaniem dla podmiotów leczniczych. Wynika to z ciągłych zmian otoczenia prawnego, ale także z rozwijającej się stale technologii przetwarzania informacji – rozwiązania oparte o tzw. chmurę obliczeniową, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i korzystanie z usług zewnętrznych dostawców to tylko kilka z możliwości, jakie oferuje rynek, ale też świadomości ponoszonej odpowiedzialności, zarówno przez kierownika placówki medycznej, jak i pracowników każdego szczebla , mających do czynienia z dokumentacją medyczną. Placówki medyczne mają bezpośredni wpływ na prowadzenie dokumentacji medycznej i to one ponoszą odpowiedzialność w przypadku braków formalnych w jej treści. Niepoprawne prowadzenie dokumentacji może skutkować nałożeniem kar finansowych, sankcji administracyjnych, a w najgorszym wypadku odpowiedzialnością karną.

CEL szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów ochrony danych medycznych, podczas którego zostaną omówione m.in. podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, zasady tworzenia dokumentacji medycznej, zasady korzystania z usług outsourcingowych oraz kluczowe problemy związane ze zbliżającą się reformą prawa ochrony danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- dyrektorów podmiotów leczniczych,

- kierowników,

-zarządzających jednostkami medycznymi, właścicieli i managerów

- pracowników medycznych ( lekarzy, pielęgniarek, ratowników)

- menadżerów placówek medycznych,

- pracowników recepcji/sekretarek

- kierowników działów IT i ABI

Metoda szkolenia: wykład plus zajęcia warsztatowe z możliwością zadawania pytań, odnosząc się do konkretnych przypadków

Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Data: 7.10 
Czas trwania: od 10:00 do 17:00
Miejsce:  Białystok, Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3
Prowadząca: mec. Dr  Aneta Sieradzka, MMM Polskiej Federacji Szpitali, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu