Zaproszenie do bezpłatnego udziału w tym wydarzeniu.  

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w „Akademii Onkologii Urologicznej” pod kierownictwem naukowym prof. Pawła Wiechno

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, po wcześniejszej rejestracji:

REJESTRACJA Lublin

 


O prof. Pawle Wiechno:

- Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
- Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)

Podczas tej jednodniowej konferencji zostaną omówione postępy w dziedzinie onkologii urologicznej i standardy postępowania z pacjentem z perspektywy urologa, onkologa i radioterapeuty, m.in.:

  • Leczenie raka stercza: leczenie radykalne i leczenie choroby przerzutowej ze szczególnym uwzględnieniem układu kostnego, jako narządu krytycznego.
  • Leczenie raka nerkowokomórkowego, w tym postępy w terapii systemowej i zarządzanie toksycznością leczenia.
  • Leczenie raka pęcherza moczowego z uwzględnieniem najnowszych danych dotyczących immunoterapii.

Punkty edukacyjne:

Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.


Prelegenci:

  • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno (onkolog)
  • prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski (urolog)
  • dr n. med. Łukasz Kuncman (radioterapeuta)
  • dr n. med. Jakub Kucharz (onkolog)
  • dr n. med. Małgorzata Sadowska (onkolog)

 


PROF. NADZW. DR HAB. N. MED. PAWEŁ WIECHNO

Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z dziedziny onkologii, badacz w międzynarodowych badaniach klinicznych.

PROF. DR HAB. N. MED. DR H. C. PIOTR RADZISZEWSKI

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersyetu Medycznego. Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej.
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Profesor nauk medycznych, specjalista urolog, chirurg. Autor ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu podręczników akademickich i licznych opracowań popularno-naukowych. Zaangażowany w edukację młodego pokolenia lekarzy.

DR N. MED. ŁUKASZ KUNCMAN

Specjalista Onkolog Radioterapeuta, Kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, asystent Zakładu Radioterapii UMED Łódź. Członek Prezydium i Skarbnik Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Wykładowca konferencji z dziedziny onkologii, autor publikacji naukowych.

DR N. MED. JAKUB KUCHARZ

Specjalista onkologii klinicznej, Pracownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Autor i współautor prac naukowych oraz doniesień zjazdowych z zakresu onkologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej. Wykładowca na konferencjach oraz warsztatach onkologicznych.

DR N. MED. MAŁGORZATA SADOWSKA

Specjalistka w zakresie onkologii klinicznej. Obecnie adiunkt Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. Jest współbadaczem prowadzonych w Klinice badań klinicznych II i III fazy, autorem i współautorem publikacji, doniesień zjazdowych oraz wykładowcą z dziedziny uro-onkologii i onkologii klinicznej. 


TERMIN: 4 października 2019 r.    

MIEJSCE: Hotel Mercure Lublin Centrum, Al. Racławickie 12, Lublin 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, 
Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Strona konferencji: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/onkologiaurologiczna/


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI